Här når du alla dina inköpsavtal.

Om Purch Market

Purch Market är en samlingsplats för din organisations alla inköpsavtal. Alla i organisationen kan snabbt nå era leverantörers e-handelsplatser. Purch Market är nyckeln till en strömlinjeformad inköpsprocess och kommer öka avtalstroheten och sänka kostnaderna.

Kontakta Purch

Du når oss på www.purch.se eller info@purch.se