Cover Image for Hur kan man effektivisera offentlig upphandling inom EU?
Nyhet -

Hur kan man effektivisera offentlig upphandling inom EU?

Sverige bidrar genom Purch till att göra EUs upphandlingsmetoder för offentlig upphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn mer effektiva och motståndskraftiga.

Vid början av året erhöll Purch AB tillsammans med andra offentliga och privata organisationer från olika EU-länder finansiering under EU4Health-programmet för att genomföra en utvärdering av upphandlingspraxis inom hälso- och sjukvården. Projektets partners representerar en blandning av offentliga och privata vårdgivare, inköpsorganisationer samt andra stödorgan och nätverk. Medlemsländer som deltar i PROCURE-projektet är: Österrike, Belgien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Malta, Slovakien, Spanien, Sverige, Portugal och Rumänien.

COVID-19-pandemin belyste behovet av samordning och samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn på såväl EU-nivå som nationell, regional och lokal nivå. Inom området för offentlig upphandling förvärrade COVID-19 befintliga svagheter längs leveranskedjan. Nya tillvägagångssätt för upphandling inom hälso- och sjukvården behövs därför för att öka robustheten hos hälso- och sjukvårdssystemen och öka beredskapen för framtida kriser och hälsorelaterade nödsituationer.

Vad är önskad utkomst av projektet?

PROCUREs mål är att göra nuvarande upphandlingspraxis inom hälso- och sjukvården mer robusta och effektiva över hela Europeiska unionen. Systemen för offentlig hälso- och sjukvården ska också kunna  svara på framtida nödsituationer och pandemier. Ett ambitiöst arbetsprogram har utvecklats av partnerorganisationerna och kommer att möjliggöra en detaljerad utvärdering av hälso- och sjukvårdssystemen och upphandlingspraxis inom de deltagande medlemsstaterna i projektet. Utvärderingen kommer att fokusera på hur COVID-19-pandemin påverkade inköpsorganisationer och använd praxis. Genom jämförelse med upphandlingsprocesserna före pandemin kommer PROCURE att fastställa vad som har förändrats och identifiera nya strategier, handlingsplaner och policys som har införlivats i offentlig upphandling som en följd av COVID-19-krisen.

Under projektets gång kommer projektets partners att konsultera hälsoinstitutioner och inköpsorganisationer från de olika EU-länderna för att förstå de utmaningar de stod inför och hur upphandlingspraxis implementerades både före och under pandemin.  Inköpsorganisationerna kommer att dela med sig av sina, tillvägagångssätt och metoder, insikter eller lärdomar som kan tillämpas på EU-, nationell-, regional- eller lokalnivå under framtida hälsokriser eller nödsituationer.

Vilka bolag och organisationer medverkar?

PROCUREs projektpartners inkluderar offentliga och privata inköpare och relaterade organisationer: GOeG från Österrike, MERCURHOSP från Belgien; RESAH från Frankrike; EKAPY från Grekland; NNK från Ungern; SCR Piemonte, AReSS Puglia och InnovaPuglia S.p.A från Italien; SVP från Malta; SPMS från Portugal; St Spiridon Hospital från Rumänien; Ministry of Health från Slovakien; SAS (inklusive deras dotterbolag FISEVI och FIMABIS), CSC och SALUD (inklusive deras dotterbolag IACS) från Spanien; Purch AB från Sverige; Procurers’ Association, EHPPA från Frankrike; Association of Private Hospitals, UEHP från Belgien; Suppliers Association, MEDTECH Europe, från Belgien; och Supporting Organisations/Networks: SILO, och UPM från Spanien, samt RSCN från Belgien.

Sverige representeras i projektet genom Purch som antar rollen som så kallad ’country leader’. Purch kommer i sin roll ansvara för att inhämta kunskap och data från vårdgivare och inköpsorganisationer i Sverige samt att för den svenska marknaden kommunicera projektets framgångar och lärdomar.

När kan allmänheten ta del av resultatet?

PROCURE-projektet kommer att pågå i 18 månader. Vid projektets slut kommer rekommendationer om framtida praxis för upphandling inom hälso- och sjukvården, tillsammans med en policyram för EU:s upphandling inom hälsosektorn, att levereras till Europeiska kommissionen. Dessa kommer också att presenteras för EU:s hälsoinstitutioner och upphandlingsorganisationer vid en stor konferens i mitten av 2025.

Ytterligare information om projektet och för att registrera dig för PROCURE-nyhetsbrevet finns tillgänglig på www.projectprocure.eu och https://www.linkedin.com/company/projectprocure/.


Fler nyheter

Visa alla nyheter
Cover Image for Europeisk undersökning om inköp inom hälso- och sjukvård

Europeisk undersökning om inköp inom hälso- och sjukvård

Det europeiska projektet Procure genomför en studie för att bättre förstå inköpsmiljön för hälso- och sjukvård, analysera offentliga upphandlingsmetoder och deras effektivitet. Om du är en offentli...

Nyhet-
Cover Image for Inköps-VD:ns topp-5 förhandlingsknep för vårdbranschen

Inköps-VD:ns topp-5 förhandlingsknep för vårdbranschen

Som inköpare sitter vi på Purch mer eller mindre konstant vid ett eller flera förhandlingsbord. Leverantörer, produkter och tjänster ska kvalificeras, priser ska pressas och avtalsvillkor ska förha...

Nyhet-