Cover Image for Vår investeringsservice
Nyhet -

Vår investeringsservice

Purch investeringsservice finns till för att avlasta och för att spara tid åt vårdpersonal genom att identifiera investeringsprodukter (sällanköp) som möter vårdgivarens behov till ett förmånligt pris. Investeringsservicen ingår i ditt medlemskap hos Purch och kostar inget extra.

I stället för att varje vårdgivare enskilt ska efterforska vilka produkter och leverantörer som finns på marknaden så kan Purch göra det på ett tidseffektivt sätt genom att återanvända och sprida kunskap om vilka leverantörer och produkter som håller hög kvalitet och är omtyckta bland Purch 200+ anslutna vårdgivare.

Genom sina stora, aggregerade inköpsvolymer blir Purch och dess vårdgivare en attraktiv kund för leverantörerna vilket gör det möjligt att förhandla fram förmånliga priser. Purch nyttjar även sin förmåga att samla in prisdata, bland annat från offentliga upphandlingar, för att prisjämföra och förhandla fram ständigt konkurrenskraftiga priser till vårdgivarna.

Vid köp som överstiger 5000 kr så inkluderar investeringsservicen utförande av beställning.

Vid köp som understiger 5000 kr så ges vårdgivaren rådgivning avseende produkter och leverantörer men vårdgivaren genomför själv beställningen.


Fler nyheter

Visa alla nyheter
Cover Image for Europeisk undersökning om inköp inom hälso- och sjukvård

Europeisk undersökning om inköp inom hälso- och sjukvård

Det europeiska projektet Procure genomför en studie för att bättre förstå inköpsmiljön för hälso- och sjukvård, analysera offentliga upphandlingsmetoder och deras effektivitet. Om du är en offentli...

Nyhet-
Cover Image for Hur kan man effektivisera offentlig upphandling inom EU?

Hur kan man effektivisera offentlig upphandling inom EU?

Sverige bidrar genom Purch till att göra EUs upphandlingsmetoder för offentlig upphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn mer effektiva och motståndskraftiga. Vid början av året erhöll Purch AB t...

Nyhet-